Województwo:

śląskie

Obiekty/miejsca tworzące szlak:

36

Opis tematyzacji:

Samochodowy szlak turystyczno-kulturowy, skupiający obiekty związane z kulturą przemysłową województwa śląskiego. Prezentuje najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty przemysłowe w województwie śląskim (obiekty związane z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym). Szlak tworzą również muzea i skanseny, kolonie robotnicze oraz działające zakłady pracy. Właścicielami poszczególnych obiektów są samorządy lokalne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe.

Podmiot zarządzający:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Kultury

Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego

Strona www

Dostępne materiały promocyjne:

Materiały poświęcone Szlakowi i jego subproduktom drukowane są nie rzadziej niż co 2 lata. Obecnie dostępne są:

  • przewodniki po Szlaku Zabytków Techniki (wersja PL i EN) – 156 stron;
  • mapy Szlaku Zabytków Techniki (wersja Pl i EN/DE);
  • ulotki Podróżuj po Szlaku;
  • ulotki poświecone questom Śladami Emila i Georga Zilmmanów;
  • wizytówki wszystkich obiektów na Szlaku dystrybuowane na stojakach, znajdujących się w każdym z obiektów;
  • oprócz tego – materiały dedykowane Świętu Szlaku – INDUSTRIADZIE, tj. np. program wydarzeń.

Doroczne święto szlaku:

Industriada

Czy szlak wyposażono w infrastrukturę turystyczną?

Obiekty wyposażone są w infrastrukturę okołoturystyczną przez zarządców obiektów.