Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie Kulturą i Mediami ze specjalnością Zarządzanie Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie studentka II roku studiów magisterskich na tym samym kierunku. Współpracuje z Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w charakterze Instruktorki warsztatów muzealnych, realizowanych w ramach projektu Bon Kultury. Interesuje się zagadnieniami związanymi z dziedzictwem kulturowym, jego wpływem na poziom i jakość życia mieszkańców oraz potencjałem turystycznym szlaku kulturowego.