Lista publikacji naukowych, dotyczących szlaków kulturowych:
 1. Bekier-Jaworska Ewa, Koprucha Klaudia, Lubaś Marta (2014), Wykorzystanie dań regionalnych oraz lokalnych obiektów gastronomicznych w rozwoju turystyki kulinarnej na terenie miasta Zamość, „Turystyka kulturowa”, nr 12.
 2. Czajkowski Szymon (2014), Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Orlich Gniazd, „Turystyka kulturowa”, nr 1.
 3. Dubińska Anna (2013), Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Małopolska Ścieżka Winna, „Turystyka kulturowa”, nr 8.
 4. Fidyk Karolina (2011), Szlaki turystyczno-kulturowe Małopolski – stała oferta czy efemeryczne zjawisko [w:] Włodarczyk Bogdan, Krakowiak Beata, Latosińska Jolanta, red., Kultura i turystyka. Wspólna Droga, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
 5. Gaweł Łukasz (2012), Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, „Turystyka kulturowa”, nr 10.
 6. Gaweł Łukasz (2011), Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Gaweł Łukasz (2011), Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych, „Turystyka kulturowa”, nr 1.
 8. Gaweł Łukasz (2006), Zarządzanie marką a rynek usług kulturalnych – na przykładzie Szlaku Architektury Drewnianej„Zarządzanie w kulturze”, t. 7.
 9. Kołodziejczyk Krzysztof Piotr (2015), Historyczne cmentarze i miejsca pamięci pogranicza nysko-jesenickiego jako walor krajoznawczy„Turystyka kulturowa”, nr 4.
 10. Kruczek Zygmunt (2013), Znaczenie szlaków kulturowych dla rozwoju turystyki edukacyjnej, [w]: Rapacz Andrzej, red., Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304.
 11. Kruczek Zygmunt (2011), Szlak oscypkowy w Małopolsce. Droga od pomysły do produktu turystycznego, [w:] Włodarczyk Bogdan, Krakowiak Beata, Latosińska Jolanta, red., Kultura i turystyka. Wspólna Droga, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
 12. Kruczek Zygmunt (2006), Droga szlaku lokalnego do produktu turystycznego: materiały z seminarium, Zawoja 7-8 wrzesnia 2006 r, Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
 13. Kruczek Zygmunt (2003), Małopolski Szlak Architektury Drewnianej. Idea, kreacja, produkt turystyczny, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa”, nr 7.
 14. Kuchta Justyna (2012), Relikty przedchrześcijańskich kultów, wierzeń i obyczajów religijnych na terenie Wielkopolski. Propozycja szlaku turystyczno-kulturowego, „Turystyka kulturowa”, nr 7.
 15. Matoga Łukasz (2014), Szlaki kulturowe w kontekście rozwoju turystyki edukacyjnej: perspektywy dla Krakowa i województwa małopolskiego„Episteme”, nr 23.
 16. Orzechowska – Kowalska Kazimiera (2009), Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka kulturowa”, nr 12.
 17. Oleszek Jerzy (2015), Znaczenie elementów kultury niematerialnej w krajobrazie wsi Doliny Białej Lądeckiej, „Turystyka kulturowa”, nr 7.
 18. Orzechowska-Kowalska Kazimiera (2003), Zasady tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych, „Turyzm”, t. 13.
 19. Piasta Marek, Kamel Marta (2013), Polskie dziedzictwo kulturowe w Estonii – potencjał turystyczny, „Turystyka kulturowa”, nr 6.
 20. Rohrscheidt Armin Mikos (2013), Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Kraków: Wydawnictwo Proksenia.
 21. Rohrscheidt Armin Mikos (2012), Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich, „Turystyka kulturowa”, nr 1.
 22. Rohrscheidt Armin Mikos (2011), Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego Niemiecki Szlak Bajek – „Deutsche Märchenstrasse”„Turystyka kulturowa”, nr 11.
 23. Rohrscheidt Armin Mikos (2010), Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków: Wydawnictwo Proksenia.
 24. Rohrscheidt Armin Mikos (2009), Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 2.
 25. Rohrscheidt Armin Mikos (2009), Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, „Turystyka kulturowa”, nr 4.
 26. Rohrscheidt Armin Mikos (2008), Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania„Turystyka kulturowa”, nr 2.
 27. Stach Elżbieta (2015), Wykorzystanie potencjału militarno-historycznego dla potrzeb turystyki na przykładzie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim„Turystyka kulturowa”, nr 5.
 28. Stasiak Andrzej (2006), Produkt turystyczny – szlak„Turystyka i hotelarstwo”, nr 10.
 29. Stasiak Andrzej (2000), Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, [w:] Kuleczka Pola, red., Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Warszawa: Zarząd Główny PTTK.
 30. Studzieniecki Tomasz, red. (2013), Szlaki kulturowe w Europie : organizacja, promocja, zarządzanie, Pelplin : Academia Europa Nosta, Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe.
 31. Suszczewicz Michał (2015), Dziedzictwo poprzemysłowe i techniczne województwa lubuskiego jako podstawa nowego regionalnego szlaku turystyczno-kulturowego„Turystyka kulturowa”, nr 8.
 32. Środulska-Wielgus, Jadwiga (2008). Znaczenie szlaków turystyki kulturowej w promocji zabytków krajobrazu inżynieryjnego, w: Leniarek, Mieczysław K. Komercjalizm turystyki kulturowej. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania.
 33. Wawrzyniak Daria, Matulewski Paweł, Makohonienko Mirosław (2014), Turystyka literacka oparta na fabule książek. Projekt trasy po Poznaniu śladami bohaterów powieści kryminalnych Ryszarda Ćwirleja, „Turystyka kulturowa”, nr 3.
 34. Wieszaczewska Agnieszka Iwona (2015), Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia jako szansa na rozwój turystyki kulturowej w regionie„Turystyka kulturowa”, nr 2.
 35. Wyszowska Izabela, Zakrzewska Paulina (2009), Szlak Wiatraczny w Wielkopolsce jako propozycja turystyki kulturowej obiektów poprzemysłowych i technicznych, „Turystyka kulturowa”, nr 11.