Stopień magistra uzyskała w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi. Sylwia Wrona jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Jej zainteresowania badawcze koncentrują na wiejskich organizacjach pozarządowych, pojęciu wspólnoty, metodach badań jakościowych.