strony-uj

DZIEŃ I 8.12.2016, sala 0.101 

9:00 rejestracja

9:30 uroczyste otwarcie konferencji – kierownik projektu dr hab. Łukasz Gaweł, Dyrektor ISP dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Dyrektor IK dr hab. Roman Batko


9:45 – 10:15 dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Krakowie)wykład wprowadzający podsumowujący badania


10:15 – 11:45 panel dyskusyjny podsumowujący 2-letni projekt badawczy Szlaki kulturowe jaki medium zmian w kulturze współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MODERATOR: dr Anna Góral (Uniwersytet Jagielloński)

Zarządzanie szlakami kulturowymi – dobre praktyki

 • dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Krakowie)
 • dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium)
 • dr Adam Hajduga (Szlak Zabytków Techniki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

11.45-12.15 Przerwa kawowa


12:15 – 13:15 sesja podsumowująca 2-letni projekt badawczy Szlaki kulturowe jaki medium zmian w kulturze współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MODERATOR: dr Anna Góral (Uniwersytet Jagielloński)

 • mgr Agnieszka Pudełko (Uniwersytet Jagielloński) Szlaki kulturowe w Polsce
 • mgr Weronika Pokojska  (Uniwersytet Jagielloński) Interesariusze szlaków kulturowych – wnioski z badań
 • mgr Sylwia Wrona (Uniwersytet Jagielloński) Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu szlaków kulturowych

13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa


Panel I. (14:00 – 15:00) Szlaki kulturowe – perspektywa organizacyjna

MODERATOR: mgr Agnieszka Pudełko (Uniwersytet Jagielloński)

 • dr Małgorzata Ćwikła (Uniwersytet Jagielloński) Retrofuturyzm. Przyszłość, która nie nadeszła jako dziedzictwo wyobraźni
 • mgr Michał Murzyn (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem) Czy szlakami trzeba zarządzać?
 • dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński) Bariery w obsłudze osób odwiedzających szlaki dziedzictwa na przykładzie małopolskich szlaków kulturowych

15.00-15.30 Przerwa kawowa


Panel II. (15:45 – 16:45) Szlaki kulturowe – aktywność oddolna

MODERATOR: dr Anna Góral (Uniwersytet Jagielloński)

 • mgr Róża Różańska (Uniwersytet Jagielloński) Działania organizacji pozarządowych na rzecz polskich zamków i pałaców, studium przypadków
 • mgr Daria Semeniuk (Uniwersytet Jagielloński) Rozwój szlaków dziedzictwa przemysłowego w Krzywym Rogu (Ukraina) jako czynnika tworzenia i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego w regionie
 • mgr Rafał Bielecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Szlak kościuszkowski – miejsce kształtowania postaw obywatelskich

strony-uj

DZIEŃ II 9.12.2016, s. 0.310

8:30 rejestracja


Panel III. (9:00 – 10:15) Szlaki kulturowe – studia przypadków

MODERATOR: mgr Weronika Pokojska (Uniwersytet Jagielloński)

 • dr inż arch Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska) Lotnicze dziedzictwo w krajobrazie – od społecznego ruchu do szlaku turystyki górskiej.
 • dr hab. Ewa Kocój, mgr Żanna Osikowicz (Uniwersytet Jagielloński) Szlaki kulturowe w wyobrażeniach pasterskich. Redyk Karpacki 2013 w kontekście idei Szlaku Wołoskiego – od fenomenu do zarządzania międzynarodowym projektem
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, mgr Marek Czekajski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Rzeczywisty czy wirtualny Szlak Kultury Łużyckiej w Powiecie Będzińskim – dylematy decyzyjne
 • Małgorzata Sokołowska (Uniwersytet Jagielloński) Szlak Esperanto i Wielu Kultur a „stolica antysemityzmu” – rola dziedzictwa Ludwika Zamenhofa w promowaniu wielokulturowości i lokalnej historii Podlasia

10.15-10.45 Przerwa kawowa


Panel IV. (10:45 – 11:45) Szlaki dziedzictwa

MODERATOR:  dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska (Uniwersytet Jagielloński)

 • mgr Natalie Moreno-Kamińska (Uniwersytet Łódzki) Dziedzictwo kulinarne jako dziedzictwo kulturowe – rola francuskich szlaków win i serów
 • mgr Michał Szkoła (Akademia Ignatianum) Szlak modernizmu jako forma ochrony dziedzictwa
 • dr Marta Materska-Samek (Uniwersytet Jagielloński) Dziedzictwo do kwadratu czyli jak kadr z filmu tworzy nową jakość

11:45 – 13:00 Przerwa obiadowa


Panel V. (13:00 – 14:30) Szlaki kulturowe – studia przypadków

MODERATOR: dr Anna Góral (Uniwersytet Jagielloński)

 • mgr Jarosław Klaś (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida) Nowa Huta na szlakach kulturowych
 • mgr Magdalena Krypiak (Uniwersytet Jagielloński) Szlaki dziedzictwa Jana Pawła II w Polsce
 • mgr Agnieszka Szostak (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) Muzealna Trasa Pamięci jako szlak dziedzictwa
 • mgr Joanna Pelczar (Uniwersytet Jagielloński) Uwaga! Dziecko na szlaku
 • mgr Barbara Zając, mgr Jadwiga Olbrot, mgr Maciej Wacławik (Uniwersytet Jagielloński) Z Archeologią na Ty!

14.30-15.00 Przerwa kawowa


Panel VI. (15:00 – 16:00) Szlaki dziedzictwa jako medium zmian

MODERATOR:  dr hab. Łukasz Gaweł

 • dr Kinga Anna Gajda (Uniwersytet Jagielloński) Edukacyjny walor szlaków dziedzictwa
 • dr inż arch Jadwiga Środulska Wielgus,  dr inz. arch. Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska) Szlak Kultury Wołoskiej – zaczyn przemian kulturowych w Karpatach.