Szlaki kulturowe w Polsce odgrywają coraz większą rolę. Dzieje się tak dlatego, że zarówno na poziomie całego kraju, jak i w poszczególnych regionach i miejscowościach, intensywnie tworzone są nowe trasy, które swoją ofertą zachęcają do poznawania bogactwa dziedzictwa kulturowego. Szlaki te wydają się być jak żywe organizmy, struktury sieciowe, które jak pajęcze sieci przenikają regiony, inicjując zachodzące w nich zmiany: kulturowe, społeczne, obywatelskie, gospodarcze. Umiejętnie zarządzane, przestają być jedynie produktami turystycznymi, odgrywając rolę medium zmian w kulturze. Fenomen ten zachęca do refleksji nie tylko naukowej, ale również praktycznej, nad istotą szlaków dziedzictwa oraz ich rolą w stymulowaniu rozwoju regionów.

Zapraszamy do włączenia się do dyskusji nad zagadnieniem szlaków dziedzictwa i z przyjemnością informujemy, że w dniach 8-9 grudnia 2016 roku, na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze” organizowana w ramach współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport podsumowujący dwuletni projekt badawczy „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze”, współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”.

Program konferencji znajduje się w osobnej zakładce.

Chęć udziału biernego (jako słuchacz) prosimy zgłaszać przez formularz dostępny na stronie.

Istnieje również możliwość prezentacji oferty szlaku na stoisku wystawienniczym.

Komitet naukowy konferencji:

  • dr hab. Łukasz Gaweł (przewodniczący komitetu)
  • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  • dr Anna Góral

Komitet organizacyjny konferencji:

  • mgr Weronika Pokojska
  • mgr Agnieszka Pudełko
  • mgr Sylwia Wrona

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konferencja[at]sgpm.krakow.pl

Wydarzenie na Facebooku