dr hab. w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (w dziedzinie nauk humanistycznych), adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W projekcie będzie pełniła funkcję członka zespołu badawczego. Jest autorką, współautorką i wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, w szczególności

wykorzystuje metody jakościowe. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest problematyka sieci międzyorganizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych. Jest autorką monografii poświęconej temu zagadnieniu (Zdolności organizacyjne a współdziałanie Kraków 2013), oraz ponad stu artykułów naukowych, raportów i ekspertyz. Ponadto zajmuje się problematyką zarządzania organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorstw społecznych (m.in. współautorka grantów badawczych i wdrożeniowych realizowanych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Gospodarki oraz polskimi think thankami jak Fundacja Batorego, CAL itp.). Jest stałym ekspertem Fundacji Instytutu Spraw Publicznych. W ostatnich dwóch latach realizowała ogólnopolskie projekty dotyczące: a) partycypacji publicznej w Polsce (ekspert i autorka Białej i Zielonej Księgi Wsparcia Partycypacji Publicznej w Polsce, w ramach projektu systemowego pn. „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu

polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych), b) rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce (ekspert, autorka koncepcji i badaczka przedsiębiorstw ekonomii społecznej, autorka rekomendacji i współautorka książki) w ramach projektu systemowego pn. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU.