dr hab. w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (w dziedzinie nauk humanistycznych). Dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W projekcie pełni funkcję kierownika zespołu badawczego. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest problematyka zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza w ramach szlaków kulturowych. Jest autorem jedynej w Polsce monografii poświęconej temu zagadnieniu (Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011), oraz licznych artykułów naukowych, raportów i ekspertyz. Ponadto zajmuje się problematyką zarządzania strategicznego w publicznych instytucjach kultury (m.in. współautor strategii Teatru Bagatela w Krakowie oraz Strategii Rozwoju miasta Krakowa na lata 2015-2030).

Stale współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, jako ekspert w zakresie zarządzania Szlakiem Zabytów Techniki (prowadził m.in. wieloaspektowy audyt tego szlaku w roku 2011, 2012 i 2014); w tej samej roli współpracuje z Małopolską Organizacją Turystyczną (Szlak Architektury Drewnianej, m.in. opracowanie diagnozy strategicznej szlaku).

Zatrudniany jako ekspert w międzynarodowych projektach związanych z tworzeniem i zarządzaniem szlakami kulturowymi, m.in. THETRIS (partnerzy z Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch) i SHIFTX (Austria, Belgia, Niemcy). Trzykrotnie (2012, 2013, 2014) zapraszany jako wykładowca na międzynarodowych konferencjach organizowanych pod auspicjami ERIH (European Route of Industrial Heritage). Członek Rady Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU.