dr w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (w dziedzinie nauk humanistycznych). Członek zespołu badawczego, koordynator projektu. Osoba z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym projektów badawczych (również o charakterze międzynarodowym, m.in. DIVERSIA, THETRIS, YEAP2015). Jej zainteresowanie badawcze koncentrują się wokół problematyki wykorzystania dziedzictwa kulturowego do stymulowania rozwoju regionalnego, zarządzania współpracą międzysektorową oraz ekologią dziedzictwa. Naukowo związana jest z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Członkini Regional Studies Association. Laureatka stypendium MNiSW TransFormation.doc „train the trainer” (2015). Aktualnie zaangażowana również w realizację projektu badawczego  „Aktywność polskich organizacji pozarządowych na Wschodzie” (2015).