Województwo:

łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie,  podkarpackie

Obiekty/miejsca tworzące szlak:

Obiekty na szlaku

(za: http://lodzkie.travel/?kat=wycieczka&sub=&id=13)

 – Żarnów – kościół św. Mikołaja
– Zbiornik Miedzna
– Białaczów – Rezerwat Białaczów
– Diabla Góra – pole bitwy, rezerwat
– Opoczno – zamek, kościół, Muzeum regionalne
– Inowłódz – kościół romański, zamek królewski, cmentarz wojenny, synagoga
– Spała – Centralny Ośrodek Sportu, Żubr, Kościół NMP, rezerwat Gać Spalska
– Konewka – schrony kolejowe
– Tomaszów Mazowiecki – Groty Nagórzyckie, Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat Niebieskie Źródła, cmentarz wojenny
– Smardzewice – Sanktuarium św. Anny, Ośrodek Hodowli Żubrów
– Zbiornik Sulejowski
– Sulejowski Park Krajobrazowy
– Przystań Borki
– wieś Twarda – Rezerwat Twarda
– wieś Jaksonek – rezerwat Jaksonek
– Sulejów – Opactwo Cystersów
– Piotrków Trybunalski – Zamek Królewski, synagoga
– Baby – cmentarz wojenny
– Srock – kwatera na cmentarzu
– Tuszyn – rezerwat Wolbórka
– Rzgów/Gadka Stara – cmentarz wojenny
– Pabianice – zamek, kościół, św Kolbe, muzeum miasta, cmentarz wojenny
– Wymysłów – francuski cmentarz wojenny
– Łask – Sanktuarium NMP, kościół, Grabia
– Ulejów – cmentarz wojenny
– Szadek – kościół św. Józefa, cmentarz wojenny
– Szadkowice – cmentarz wojenny
– Tarnówka – cmentarz wojenny
– Lutomiersk – klasztor Selezjanów
– Bechcice Kolonia – cmentarz wojenny
– Kazimierz – kościół z pociskiem
– Konstantynów Łódzki – kościół św. Józefa Robotnika, cmentarz wojenny
– Żabiczki – cmentarz wojenny
– Łódź – Manufaktura, ul. Piotrkowska, ZOO, Ogród Botaniczny, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Cmentarz Żydowski, Łódź Filmowa
– Wiączyń Dolny – cmentarz wojenny
– Kurowice Rządowe – kościół z pociskami
– Borowa – Zielona Góra – pole bitwy – Las Gałkowski
– Gałków Mały – cmentarz wojenny
– Justynów – las Gałkowski – pomnik
– Gałków – cmentarz wojenny
– Gałków Duży – Izba Muzealna im. Lidii Marciniak
– Gałkówek Kolonia – Pustułka – cmentarz wojenny, rezerwat Gałków
Brzeziny – kościół Podwyższenia św. Krzyża, Muzeum Regionalne, Klasztor Reformatorów, kwatera wojenna na cmentarzu
– Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
– Grzmiąca – kwatera na cmentarzu mariawickim
– Poćwiardówka – cmentarz wojenny
– Nagawki – Centrum Polskiego Folkloru
– Kołacinek – Park Jurajsko-Botaniczny
– Rogów – cmentarz wojenny
– Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna
– Rogowska Kolej Wąskotorowa
– Jeżów – kościół św. Józefa, kwatera na cmentarzu
– Głuchów – kościół św. Wacława
– Głuchów-Prusy – cmentarz wojenny
– Rawa Mazowiecka – Zamek książąt mazowieckich, Klasztor Pasjonat
– Zbiornik Tatar
– Rezerwat Rawka
– wieś Babsk – Rezerwat Babsk
– Rossocha – Pałac Czarnwskich
– Bolimowski Park Krajobrazowy
– Kamion – cmentarz wojenny
– Samice – cmentarz wojenny
– Skierniewice – kościół św. Jakuba, Pałac Prymasów, parowozownia, rezerwat Ruda Chlebacz
– Budy Grabskie – cmentarz wojenny, Centrum Edukacji Ekologicznej, rezerwat Kopanicha
– Bolimów – kościół, wmurowane pociski, cmentarz wojenny
– Joachimów Mogiły – cmentarz wojenny, zbiornik na Rawce

Opis tematyzacji:

Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej przebiega przez osiem województw (łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie). Prowadzi przez miejsca walki, obiekty i materialne ślady I Wojny Światowej na ziemiach polskich.

Na szlaku znajdą się najcenniejsze obiekty i miejsca, które są niemymi świadkami wydarzeń z lat 1914-1918.

Podmiot zarządzający:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Strona www