Województwo:

wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

Obiekty/miejsca tworzące szlak:

Obiekty kluczowe trasy pierwszej (rdzenie produktu)

 1. Poznań (zespół obiektów: Ostrów Tumski z Archikatedrą, Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, Kościół św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii, Muzeum Archeologiczne, Zamek Królewski, multimedialna makieta grodu poznańskiego, tematyczna trasa miejska w ramach oferty szlaku – Trakt Królewsko – Cesarski),
 2. Pobiedziska (Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego),
 3. Ostrów Lednicki (zespół obiektów: grodzisko, tzw. Mały Skansen z ekspozycją, ekspozycja przy biurach muzeum, zalecane wprowadzenie tematycznej oferty kulinarnej),
 4. Gniezno (zespół obiektów: Archikatedra, Muzeum i Archiwum Archidiecezjalne, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Kościół Franciszkanów, zalecana dodatkowo tematyczna trasa miejska w ramach oferty szlaku, wówczas z kościołem św. Jana),
 5. Żnin ( Muzeum Ziemi Pałuckiej),
 6. Biskupin (Rezerwat Archeologiczny z muzeum i ośrodkiem archeologii eksperymentalnej),
 7. Trzemeszno (bazylika NMP),
 8. Mogilno (kościół Św. Jana Apostoła i Ewangelisty z kompleksem poklasztornym),
 9. Strzelno (kościoły św. Prokopa i Św. Trójcy),
 10. Inowrocław (kościół Imienia NMP tzw. Ruina),
 11. Kruszwica (kolegiata Św. Piotra i Pawła, tzw. Mysia Wieża),
 12. Płowce (pomnik bitwy polsko – krzyżackiej z 1331),
 13. Brześć Kujawski (Pomnik Władysława Łokietka, kościół św. Stanisława),
 14. Włocławek (Katedra, uzupełniona ekspozycja Muzeum Historii Włocławka, zalecana tematyczna trasa miejska w ramach oferty szlaku) – obiekt końcowy szlaku.

Obiekty kluczowe trasy drugiej (rdzenie produktu)

 1. Łekno (zespół stanowisk archeologicznych grodu i klasztoru cysterskiego z trasą turystyczną) – obiekt początkowy-końcowy trasy,
 2. Wągrowiec (klasztor pocysterski, muzeum regionalne),
 3. Gniezno (zespół obiektów: Archikatedra, Muzeum i Archiwum Archidiecezjalne, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Kościół Franciszkanów, zalecana dodatkowo tematyczna trasa miejska w ramach oferty szlaku, wówczas z kościołem św. Jana),
 4. Grzybowo (grodzisko piastowskie i muzeum),
 5. Giecz (zespół obiektów: rezerwat archeologiczny z muzeum, kościół św. Mikołaja),
 6. Ląd nad Wartą (kompleks dawnego opactwa cysterskiego),
 7. Konin (koniński słup milowy),
 8. Kalisz (zespół obiektów: Rezerwat Archeologiczny Zawodzie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, katedra św. Mikołaja Biskupa, zalecana tematyczna trasa miejska w ramach oferty szlaku) – obiekt końcowy-początkowy trasy.

Razem na trasie drugiej: 8 miejscowości z obiektami lub zespołami obiektów, 17 pojedynczych obiektów, dwie trasy miejskie: w Gnieźnie i Kaliszu.

(cytat za: Wikipedia.org)

Opis tematyzacji:

Trasa turystyczna w Polsce, przebiegająca przez województwo wielkopolskie i województwo kujawsko-pomorskie. W roku 2012 Szlak Piastowski otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny – jako unikatowy i wyjątkowo ważny dla polskiego dziedzictwa. Szlak prowadzi z Poznania przez Pobiedziska, Moraczewo, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Inowrocław, Płowce, Brześć Kujawski, Włocławek oraz trasą północ-południe: Wągrowiec,Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo, Giecz, Ląd nad Wartą, Konin do Kalisza. Wędrówka po szlaku odtwarza cykliczne przemieszczanie się władców piastowskich i ich dworów pomiędzy czterema grodami, które pełniły funkcje stołeczne.

Cytat za: Szlak Piastowski [strona internetowa], dostęp online: http://www.szlakpiastowski.com.pl/ [odczyt: 4.08.2015]

Podmiot zarządzający:

Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” 

Strona www

Dostępne materiały promocyjne:

w obiektach na szlaku dostępne są broszury, ulotki, plakaty – również w wersji elektronicznej na stronie Szlaku.

Czy szlak wyposażono w infrastrukturę turystyczną?

obiekty na szlaku wyposażone są w infrastrukturę turystyczną