Województwo:

świętokrzyskie

Obiekty/miejsca tworzące szlak:

1. Plac Niepodległości – Dworzec PKP

2. Ul. Karczówkowska – kładka nad torami (Karczówka)

3. Ul. Karczówkowska – Kościół garnizonowy

4. Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów – pomnik

5. Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów – Aleja Sław

6. Kadzielnia – taras widokowy

7. Skrzyżowanie Alei Legionów z ul.Gagarina

8. Plac Józefa Piłsudskiego – Wojewódzki Dom Kultury

9. Plac Józefa Piłsudskiego – Pomnik Czynu Legionowego

10. Ulica Jana Pawła II – Dworek „Karsza”

11. Ulica Jana Pawła II – Park Miejski

12. Ulica Jana Pawła II – Kościół Świętej Trójcy

13. Ulica Jana Pawła II – Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

14. Ulica Jana Pawła II – Dyrekcja Muzeum Wsi Kieleckiej

15. Muzeum Diecezjalne i Pomnik Armii Krajowej

16. Plac Panny Marii – Katedra

17. Plac Zamkowy – Muzeum Narodowe w pałacu biskupów krakowskich

18. Ulica Zamkowa – zespół zabudowy gospodarczej, dawne więzienie kieleckie z lat 1939-1956

19. Ulica Zamkowa – Dom Środowisk Twórczych (pałacyk Zielińskiego)

20. Ulica Zamkowa – Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej

21. Ulica Staszica – źródło Biruty

22. Ulica Henryka Sienkiewicza

23. Plac Wolności – Muzeum Zabawek i Zabawy

24. Ul. Sienkiewicza – Ekumeniczna Świątynia Pokoju

25. Plac Moniuszki – Kieleckie Centrum Kultury, pomnik, parking turystyczny

26. Ul. Leonarda – Muzeum Historii Kielc

27. Plac Św. Wojciecha – kościół

28. Rynek

29. Aleja IX Wieków Kielc – dawna synagoga

30. Aleja IX Wieków Kielc – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

31. Most na Silnicy – pomnik Jana Karskiego

32. Ulica H. Sienkiewicza – dawny gmach Towarzystwa Wzajemnego Kredytu

Opis tematyzacji:

Szlak kulturowy przebiegający przez miasto Kielce, na którym znalazły się najważniejsze miejsca i zabytki miasta. W terenie szlak oznaczono za pomocą prostokątnych znaków o wymiarach 9×15 cm składających się z trzech pasków, dwóch białych i środkowego czerwonego, oraz strzałek wskazujących kierunek wędrówki. W miejscach atrakcyjnych krajoznawczo umieszczono okrągłe kółka.

Cytat za: Szlak miejski [strona internetowa], dostęp online: http://www.um.kielce.pl/turystyka/szlak_miejski/ [odczyt: 16.10.2015]

Podmiot zarządzający:

Turystyczny Związek Gmin Świętokrzyskich

Strona www