Województwo:

małopolskie

Obiekty/miejsca tworzące szlak:
 1. Księgi medyczne należące do króla Zygmunta Augusta
 2. Almanach cracoviense ad annum 1474
 3. Panoplia evangelica sive de verbo Dei evagelico libri quinque z autografem Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
 4. Banderia Prutenorum Jana Długosza
 5. Bogurodzica
 6. Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils, Stefan Fridolin
 7. Ewangeliarz emmeramski
 8. Graduał Jana Olbrachta
 9. Graduał karmelitański o. Stanisława ze Stolca
 10. Kodeks Baltazara Behema
 11. De Revolutionibus orbium coelestium, autograf Mikołaja Kopernika
 12. Autograf Księdza Marka Juliusza Słowackiego
 13. Laura i Filon Franciszka Karpińskiego
 14. Pierwsze wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
 15. Rękopis Praedicationes (Ms 140, k. 100v)
 16. Rękopis Liber viginti artium Pawła z Pragi
 17. Album Umarli i żywi Teofila Lenartowicza
 18. Wesele, Stanisław Wyspiański
Opis tematyzacji:

Szlak ksiąg i zabytków piśmienniczych to szlak literacki przedstawiający wybrane miejsca w Krakowie w których przechowywane są najbardziej znane księgi i zabytki piśmiennicze.

Podmiot zarządzający:

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Strona www