Województwo:

dolnośląskie

Obiekty/miejsca tworzące szlak:

10

Opis tematyzacji:

„Szlak cysterski łączy najważniejsze miejsca związane z działalnością zakonu na Dolnym Śląsku. Wybór tej trasy będzie doskonałą okazją do zapoznania się z dziedzictwem kulturowym, który pozostawili nam cystersi. Mnisi tego zakonu uznawani są za pionierów nowoczesnego rolnictwa, posłuszni wobec ewangelicznego wezwania „czyńcie ziemię sobie poddaną” oraz postępujący w myśl zasady „módl się i pracuj”, uświęcili pracę fizyczną. Wykorzystując bogactwo złóż naturalnych, założyli na Śląsku ok. 30 hut żelaza i zakładów metalurgicznych, a także huty szkła, kopalnie węgla, soli, srebra i złota. Rozwinęli też wiele działów rzemiosła. Z czasem, poprzez handel, ale też i drogą książęcych darowizn, posiedli olbrzymie majątki ziemskie” (cytat ze strony internetowej szlaku).

Podmiot zarządzający:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Strona www

Czy szlak wyposażono w infrastrukturę turystyczną?

Tak (21 parkingów, 15 punktów z sanitariatami, 9 punktów informacji turystycznej)